RES Twente
Serious Game

In de concept RES Twente staat een voorstel voor de bijdrage van Twente aan de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door elektriciteit duurzaam op te wekken met zonnepanelen op daken, zonnevelden en windenergie. Elke gemeente heeft voor dit totale voorstel een eigen voorstel gemaakt: een bod.

In dit bod staat hoeveel elke gemeente duurzaam op wil wekken. Dus hoeveel windturbines, dorpsmolens, zonnevelden en zon-op-dak.

Samen moeten we de stap maken: dat betekent dat we de opgave samen als een regio moeten realiseren. Wat gebeurt er nu als de ene gemeente minder windmolens inzet dan in het bod staat? Dan heeft dat effect op de hele regio.

U kunt zelf aan de knoppen draaien!

Op de volgende pagina kunt u zelf de aantallen aanpassen. Zo krijgt u inzicht in het effect op de regio om samen de stap te maken!