RES Twente Tool

In deze nieuwe versie is er nu ook een indicatie voor de maatschappelijke kosten opgenomen. Zo kun je zien wat het gevolg is van verschillende keuzen voor het aandeel wind of zon in de maatschappelijke kosten van het energiesysteem.

Naast de reeds bestaande mogelijkheden om op gemeenteniveau te schuiven met de verschillende mogelijkheden voor duurzame energie-opwek, zoals, zon-op-dak, windturbines, zonnevelden of dorpsprojecten nemen we in deze nieuwe versie van de app een indicatie van de volgende kostensoorten mee:

De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren die nu niet aan te geven zijn. Bijvoorbeeld de exacte kosten van de netverzwaring weet je pas op het moment van aanbesteding. Daarnaast is het afhankelijk van de aansluitcapaciteit die er op dat moment is en tot slot het inzicht in exacte locaties, technologiekeuzes, opstellingen.

De app kan daarmee:

LET OP! De app vervangt niet de doorrekening van de netbeheerders! De app gebruikt veel aannames en simplificaties van de werkelijkheid. De app is daarom niet te vergelijken met de doorrekening.